Kulturmagasinet

Hva er det vi har over hele Norge som ingen skriver om? Jo museer og samlinger, natur-og kulturopplevelser. Hoteller og reisemål, festivaler og gallerier. Formidlingen av slike kulturopplevelser er i det hele tatt grovt underrepresentert i mediene, sett i forhold til at dette jo faktisk fyller det meste av våre liv. Og beriker oss på ulike vis.

Journalister synes å ha vanskeligheter med å finne tradisjonelt nyhetsstoff fra dette feltet, men vi har sett muligheten av å kunne lage verdifullt, fengende og interessant magasinstoff herfra. Vi skriver med positivt fortegn. For å begeistre. For å vekke interesse, for å selge mer og for at enda flere skal få øynene opp for alle de fine opplevelsene vi har i landet vårt.

Kulturmagasinet er et magasin som formidler kulturelt innhold. Magasinet utkommer to ganger i året i forkant av de tradisjonelt beste besøkssesongene, sommer og vinter med utgivelse i månedsskiftet mai/juni og okt/nov.

Magasinet er allment orientert, glossy, og har som mål å bidra til økt publikumsinteresse for å besøke de ulike stedene gjennom positive reportasjer og artikler knyttet til reportasjebesøk med presentasjon av stedet, samt artikler om ulike temaer, gjenstander, hus, båter, redskaper, samlinger, kunst, natur, kulturhistorie, mennesker og aktiviteter i tilknytning til de ulike stedene.

Magasinet utkommer i et førsteopplag på 5000 eksemplarer og distribueres gjennom Narvesen og våre samarbeidspartnere. Hver av våre samarbeidspartnere mottar 100 magasiner gratis til bruk som hyggelig lesestoff  i resepsjoner, kafeer, foyere og biblioteker. Dersom dere trenger ytterligere magasiner til venneforeninger, sponsorer og markedsføring kan ytterligere magasiner forhåndsbestilles og forhåndsbetales til en pris av 39,- per magasin. Dersom våre samarbeidspartnere ønsker å videreselge magasinet gjennom sine utsalgssteder tilfaller 50 prosent av utsalgsprisen på 89,- til selgeren. Ønsket antall magasiner for salg må forhåndsbestilles og forhåndsbetales med 39,- per magasin. Magasinet er på ca. 100 sider i tilnærmet A4 format.

Hver samarbeidspartner betaler 5000,- pluss mva per utgivelse og får da en halv sides annonseplass i magasinet som de bruker til egenannonsering av selvbestemt tema. Vi er behjelpelig med å sette annonsene grafisk uten tillegg i prisen. Noen velger å annonsere for eksempel sesongens program, reiser, tematurer, markeder, festivaler, spisesteder, utstillinger etc. I tillegg får våre samarbeidspartnere en gratis redaksjonell artikkel i magasinutgivelsene som de selv også kan komme med innspill til. Dersom våre samarbeidspartnere ønsker bredere  annonseplass er det selvsagt også mulig etter gjeldende priser.

Med vennlig hilsen
Sigbjørn Larsen
Redaktør