Helsides annonser i avisen Vårt Land for Fermate. Hos Fermate møter du erfarne sjelesørgere som har tid og som kan følge deg gjennom ulike prosesser. De møter alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn – med omsorg og respekt.