Brosjyrer og DM – i ulike formater og på ulike medier. Her er et eksempel på en folder laget for Normisjon Østfold.