Velg en side

Jeg har svennebrev som typograf og har jobbet i grafisk bransje siden 1990. Det betyr at jeg har lang erfaring med design, ombrekking og sideproduksjon av bøker og tidsskrifter. Jeg har også drevet med parallellpublisering og automatisk ombrekking av strukturert tekst til ulike publiseringskanaler. I tillegg har jeg holdt typografi, lay-out og programbaserte kurs for bl. a. forlag (Gyldendal og Aschehoug), og i ulike avisredaksjoner. Har også vært kontaktlærer/faglærer i medier og kommunikasjon på videregående skole.

Gjennom mange år med varierte oppgaver innen grafisk utvikling og produksjon, kan jeg hjelpe deg med å skape gode løsninger innen områder som logoutvikling og grafisk profil, bøker, magasiner og tidsskrifter, årsrapporter, praktbøker, håndbøker, brosjyrer, annonser, messemateriell og digital markedsføring.

Jeg har lang erfaring og god kunnskap om ulike produksjonsmuligheter. Det gir kostnadseffektive løsninger og høy produksjonseffektivitet.

På fritiden har jeg hatt styreverv i Aurskog-Finstadbru Sportsklubb, der jeg også har bidratt på trenersiden. Har erfaring fra humanitært arbeid på hospits og hos Blå Kors i Oslo. Jeg er meddommer Nedre Romerike Tingrett, og har vært besøkshjem for barnevernstjenesten.

Foto: Heidi Marie Gøperød