Jeg har svennebrev som typograf og har jobbet i grafisk bransje siden 1990. Det betyr at jeg har lang erfaring med design, ombrekking og sideproduksjon av bøker og tidsskrifter. Jeg har også drevet med parallellpublisering og automatisk ombrekking av strukturert tekst til ulike publiseringskanaler. I tillegg har jeg holdt typografi, lay-out og programbaserte kurs for bl. a. forlag (Gyldendal og Aschehoug), og i ulike avisredaksjoner. Har også vært kontaktlærer/faglærer i medier og kommunikasjon på videregående skole.

Her er noen av mine oppdrag

På fritiden har jeg hatt styreverv i Aurskog-Finstadbru Sportsklubb, der jeg også har bidratt på trenersiden. Har erfaring fra humanitært arbeid på hospits og hos Blå Kors i Oslo. Jeg er meddommer Nedre Romerike Tingrett, og har vært besøkshjem for barnevernstjenesten.

mail: beate@beatehansson.nowww.beatehansson.no 

telefon: 930 88 380 – Aursbråtenveien 4 – 1930 Aurskog